سلام
من حدود دو ساله که در دانشگاه عاشق یکی از همکلاسی ها شدم و از هر نظر واقعا ایشون رو مناسب ازدواج میدونم . چند باری  در فاصله 3 ماه از هم بهشون با تلگرام پیشنهاد دادم ولی خود قضیه ازدواج رو پیش نکشیدم .
ایشون هم گفتن نه و جواب رد دادن تا این آخری که درسمون تموم شده و دیگر بهشون دسترسی نداشتم شمارشونو دادم به خانوم دوستم که  بهشون زنگ زدن و خواستگاری کردن دوباره جواب رد دادن . و حتی دروغ یا صحیح گفتن که ازدواج کردن .
مشکل من اینه که اولا میدونم میخوام برای ازدواج ایشونو ولی تا پایان سربازی و ارشد و کار پیدا کردن یه 4-5 سالی لازم هست بخاطر همین رک نمیتونم قضیه رو به خانواده بگم یا به ایشون .
از طرفی هم میترسم زود ازدواج کنن ، دوما آدم خجالتی هستم و نمیتونم رو در رو برم حرفمو بزنم و سوما هم که سوال اصلی من هست اینه که اگه این قضیه ازدواج کردنشون دروغ باشه که از دست من راحت بشن من دوباره اصرار کنم یا نه و لطفا یه راهنمایی شفافی بکنین .